Zuidzorg Heuvelland
/

Uw zorg in onze vertrouwde handen

 

Klachtenregeling Zuidzorg Heuvelland

 

Zuidzorg Heuvelland wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de zorgverlening verbeterd zou kunnen worden of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Door opmerkingen of klachten kan de organisatie haar dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de geleverde zorg verhogen. Als u niet tevreden bent heeft u recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. Het is ook mogelijk dat familieleden en partners opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Het reglement en de werkwijze van Zuidzorg Heuvelland voldoet aan de nieuwe wet WKKGZ.

Binnen Zuidzorg Heuvelland bestaat hiervoor een klachtenregeling met als doel:

Er is een verschil tussen onvrede en een formele klacht. Indien u ergens ontevreden over bent, kan dit vaak worden opgelost door goed overleg met de betrokken medewerker of persoonlijk begeleider. Indien uw onvrede niet op deze manier kan worden opgelost, dient u uw melding, klacht of uiting van onvrede schriftelijk aan Zuidzorg Heuvelland kenbaar te maken.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon luistert naar de onvrede of klacht, begeleidt degene die de klacht heeft ingediend en zorgt voor bemiddeling als dit nodig is. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via ons algemene telefoonnummer.

Klachtenfunctionaris Zuidzorg Heuvelland

Zuidzorg Heuvelland is aangesloten bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Klachtenportaal Zorg. Indien u het niet eens bent met het resultaat van uw melding, klacht of onvrede bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris.

Bezoekadres:

Zuidzorg Heuvelland

Aan de Fremme 47

6269 BK Margraten

Postadres:

Zuidzorg Heuvelland

Parallelweg Zuid 47

6336 VR Hulsberg

Tel: 06-18918203

info@zuidzorgheuvelland.nl