Zuidzorg Heuvelland
/

Uw zorg in onze vertrouwde handen

 

Privacyverklaring Zuidzorg Heuvelland

1 Privacy beleid

Zuidzorg Heuvelland  is een kleinschalige thuisorganisatie werkend in de vorm van een klein en professioneel team bestaande uit verpleegkundig, verzorgend en begeleidend personeel. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In veel gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties. Respect voor privacy van (potentiële) relaties is voor Zuidzorg Heuvelland een belangrijk uitgangspunt. Zuidzorg Heuvelland zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacy beleid en conform de geldende privacywetgeving.

In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

- duidelijk vermelden voor welke  doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot              gegevens die noodzakelijk en proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;  

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin deze toestemming is          vereist;

- uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de overeengekomen dienst te kunnen leveren of wanneer wij            daartoe wettelijk verplicht zijn;

- wanneer wij uw gegevens delen afspraken maken met de betreffende partij om er voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere          doeleinden worden gebruikt.

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht      uw persoonsgegevens verwerken;

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.                                                                                       -                                                                                                                                                                           

Gebruik van persoonsgegevens

Afhankelijk van de zorg en ondersteunende diensten die u van ons afneemt kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:  

- Naam en contactgegevens

- Geboortedatum

- Nationaliteit

- BSN

- IBAN

- Medisch dossier

- Zorg dossier

- WLZ indicatie

- ZVW indicatie

- WMO indicatie


3 Doeleinden

Zuidzorg Heuvelland zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van zorgovereenkomsten en naleving van geldende wetgeving.

4 Solliciteren bij Zuidzorg Heuvelland

Heeft u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden alle sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard, daarna worden ze vernietigd. Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven kan Zuidzorg Heuvelland deze gegevens tot een jaar bewaren.

5 U bezoekt onze website

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en deze beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies standaard wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring op onze website. Gegevens die u achterlaat op ons contactformulier gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag, inschrijving of contactverzoek.

6 Verstrekking aan derden

Zuidzorg Heuvelland kan voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebruik maken van derden. Hierbij kan worden gedacht aan softwareleveranciers en ICT dienstverleners. Dit gebruik is beperkt tot de in onderdeel 3 genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij in een overeenkomst vast dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt en op ons eerste verzoek moeten worden verwijderd en passend worde beveiligd. Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

7 Beveiliging en bewaren

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Toegang tot gevoelige persoonsgegevens zal indien mogelijk met behulp van een tweeledige verificatie methode worden uitgevoerd. Indien passend zullen we de gegevens versleutelen en de toegang loggen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke bewaarplicht of wegens gerechtvaardigd belang.

8 Rechten

Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via de reeds genoemde contactgegevens. We streven ernaar om verzoeken binnen 1 week af te handelen. Gegevens worden niet verwijderd als dit wettelijk niet is toegestaan.

9 Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

10 Wijziging en inwerkingtreding

Zuidzorg Heuvelland kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is in werking met ingang van 25 mei 2018.

Contacteer ons Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens
Zuidzorg Heuvelland

Aan de Fremme 47

6269 BK Margraten

info@zuidzorgheuvelland.nl

u aan door erop te klikken.